Menu Zavřeno

Chlum u Hlinska je samostatná vesnice, jenž je v současné době městskou částí Hlinska. Nachází se asi 6 km na jihozápad od Hlinska v okrese Chrudim. Obcí prochází silnice I/34 a protéká potok Slubice, který je levostranným přítokem řeky Chrudimky.

Katastrální území Chlumu u Hlinska čítá  5,65 km2.

S tímto územím sousedí následující katastry obcí Krucemburk, Košinov, Studnice, Vítanov, Stružinec, Kohoutov a Benátky.

První historická zpráva o Chlumu  pochází z r. 1242. Od r. 1392 byl Chlum součástí  Rychumburského panství.

Pamětihodnosti:

 • kostel sv. Petra a Pavla – filiální barokní jednolodní kostel z let 1677–98
 • samostatná dřevěná zvonice u kostela z r. 1804
 • kamenný empírový kříž z r. 1835, s kamennými sloupky s ohrazením
 • památník T.G. Masaryka
 • barokní zámeček z 18. století, čtvercová, patrová stavba postavená biskupem Janem Josefem Vratislavem z Mitrovic, upravená v roce 1835, v minulosti využívaná jako škola, obecní byty, či mateřská škola
 • místní hřbitov

 

Barokní zámek z 18. století
Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí
kříž na místním hřbitově
památník T.G. Masaryka

Nejvýznamnějším rodákem  byl  Prof. Ing. Kristian Petrlík  (1842 – 1908) - profesor vodního a dopravního stavitelství na Císařské a královské české vysoké škole technické v Praze. Dvakrát (ve funkčních obdobích 1892–1893 a 1904–1905) byl jejím rektorem.

Prof. Ing. Kristian Petrlík

 

Prof. Ing. Kristian Petrlík

Narození - 20. listopadu 1842, Chlum u Hlinska

Úmrtí - 31. března 1908 (ve věku 65 let), Praha

Místo pohřbení - Olšanské hřbitovy

 

Vystudoval reálku v Chrudimi a později v Praze v Ječné. Pokračoval ve studiu silničního a vodního stavitelství na Polytechnickém ústavu v Praze, které zakončil v roce 1867. Poté pracoval na stavbě dráhy císaře Františka Josefa (Praha–Vídeň). V letech 1868–1870 se vrací na techniku jako asistent. Byl zakladatelem a prvním předsedou Spolku posluchačů inženýrství.

V letech 1870–1874 pracoval jako inženýr při stavbě Duchcovsko-podmokelské dráhy. Pro schopnosti, které zde prokázal, byl jmenován inspektorem železnic a dohlížel na stavby v Dolních Rakousích (například dráha Leobersdorf–St. Pölten nebo dráha Pöchlarn–Kienberg-Gaming) až do roku 1879. V tomto roce byl jmenován mimořádným a v roce 1884 řádným profesorem vodního stavitelství, stavitelství tunelů a encyklopedie inženýrského stavitelství na Císařské a královské české vysoké škole technické v Praze.

V roce 1893 byl zvolen předsedou Spolku architektů a inženýrů, v letech 1894–1897 redigoval (spolu s Janem Koulou) jeho časopis Zprávy Spolku architektů a inženýrů.

V letech 1900–1902 byl předsedou správní rady Elektrických podniků hlavního města Prahy.

 

Publikace Prof. Ing. Kristiana Petrlíka

 • Válení silnic jest prostředkem k úsporám při udržování : pro zastupitestva okresní i obecní, úřady stavební, inženýry stavební i strojnické, podnikatele staveb, továrníky a j., Praha : Nákladem knihkupectví F. Řivnáče, 1883
 • Průplav dunajsko-vltavsko-labský, Praha : Komitét průplavní dunajsko-vltavsko-labský, 1893
 • Německo-česká sbírka názvosloví železnicového, Praha : V komisi knihkupce A. Řivnáče, 1894
 • Přístav libeňský, Libeň : Obec libeňská, 1895
 • Tabulky vytyčovací : na oblouky kruhové bez přechodnic i s nimi za pomůcku při vyměřování a stavbě cest, silnic, železnic a průplavů, jakož i při výpočtech trigonometrických, Praha : Česká matice technická, 1903

Prof. Ing. Kristian Petrlík byl jedním z redaktorů Ottova slovníku naučného pro inženýrské stavitelství. Jeho pozůstalost je uložena v archivu Národně technického muzea v Praze.

 

Ocenění  Prof. Ing. Kristiana Petrlíka

 • 1894 Řád svatého Sávy III. třídy od srbského krále Alexandra I. za patronaci nad srbskými studenty na pražské technice
 • 1901 Řád železné koruny III. třídy za zásluhy na stavbě nového mostu císaře Františka I. (dnes Most Legií)

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlum_(Hlinsko)

 

Dalším významným rodákem byl pan Břetislav Švanda (1911-1943)

 

Břetislav Švanda

Dětství a mládí prožil ve Ždírci, kde si jeho rodiče postavili malý domek v dnešní Chrudimské ulici čp.110.

Společně s dalšími ždíreckými sportovními nadšenci založil fotbalový klub SK Ždírec a významnou měrou se zasloužil o výstavbu hřiště na Kopanině.

Krátce po okupaci ČSR Německem se aktivně zapojil jako oblastní funkcionář do činnosti ilegální organizace “Petiční výbor Věrni zůstaneme”.

23. října 1941 byl pardubickým gestapem zatčen. Po dlouhém věznění byl popraven 16. července 1943 v drážďanském vězení.

 

Břetislav Švanda

Narození - 2. února 1911, Chlum u Hlinska

Úmrtí - 16. července 1943, Drážďany

 

Zdroj:

www.zdirec.cz

Sekerník

Sekerník je odborník na práci se dřevem, odborník na dřevěné stavby technického charakteru a dřevěná strojní zařízení. Býval trvalým zaměstnancem mlýnů nebo smluvně zajišťován k provedení určitých staveb nebo větších oprav. Existovali vyhlášení sekerníci, kteří se zabývali výpočtem výkonů, převodů. Dokázali vyrábět vodní i ozubená kola, řemenice a celá strojní zařízení menších mlýnů.

Sekerník Antonín Křivský z Chlumu u Hlinska,  jeden z významných sekerníků své doby, vyhlášený po celé repbublice. Odborník na dřevěné stavby technického charakteru a dřevěná strojní zařízení. Zabýval se výpočtem výkonů, převodů, dokázal vyrábět vodní i ozubená kola, řemenice a celá strojní zařízení mlýnů.

Mezi takové před více než sedmdesáti lety například patřili:

Reimund Vavřena z Pardubic, Josef Vrána z Katovic, Petr Petřík ze Sudoměřic, František Vašek z Hlinska, J. Světnička ze Strměch u Pelhřimova, Antonín Křivský z Chlumu u Hlinska, L.Chaloupka z Libchyně u Nového Mesta nad Metují, Karel Široký z Plzně, Pilbauer z Trhových Svin, Oldřich Hubka z Kyjí, Josef Žejdlík ze Svratouchu, Josef Mrázek z Olešnice, Josef Friml z Třebechovic, František Trautermann z Liběchova nad Labem, František Suchomel z Ochozu, Matěj a Vojtěch Krnínský z Řevňovic, Hofman a Kropáček z Rychnovska, Jan Sedlář z Kounice, Václav Petr z Mšena, Josef Pilař, Weishäupl, Bartoloměj Nýč, rod Šolínů z Dobrušky...  a mnoho dalších.