Menu Zavřeno

Sídlem SDH Chlum u Hlinska je obec stejného názvu, která se nachází na Českomoravské vrchovině nedaleko města Hlinska v Čechách, jehož je tato obec místní částí.

Sbor dobrovolných hasičů Chlum byl založen v roce 1879 a 6. července 2019 oslavil 140. výročí založení.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Chlum  63  členů,  z nichž je 20 žen a 13 dětí.

SDH Chlum spadá do okrsku Hlinsko a následně pod Okresní sdružení hasičů Chrudim.

Součástí našeho sboru je i Zásahová jednotka čítající 11 osob, která je zařazena do JPO V. (JPO - Jednotka požární ochrany), a je předurčená k protipovodňovým aktivitám a zásahům. Tato jednotka spadá pod vedení krizového řízení města Hlinska v Čechách, respektive pod vedení krizového řízení  Pardubického kraje.

Sbor využívá hasičskou zbrojnici z roku 1926, která byla od svého vzniku již dvakrát rekonstruována.

Technické vybavení SDH Chlum je reprezentováno dodávkovým vozem FORD Transit a motorovou stříkačkou  PS 12.