Menu Zavřeno

Činnost SDH - 2020

VVH  se uskutečnila 18.1.2020 od 1530

Přítomno celkem 46  členů SDH Chlum z toho 31 dospělých a 3 hosté. Výroční schůze se zúčastnili zástupci Okrskového sdružení, velitel okrsku Hlinsko, bratr Petr Stodola a starosta okrsku Hlinsko, bratr Michal Preisler. Za město Hlinsko se zúčastnil starosta města, pan Miroslav Krčil.

Sportovně odborná činnost dospělých

 • 23.1. – účast na školení IZS - "Přežití 2020", Chrudim
 • 22.2. – účast na školení řidičů v rámci profesních průkazů (Křivský, Brožek, Marek)
 • 24.7. - Noční soutěž v požárním útoku, Prosetín
 • 8.8. - soutěž v požárním útoku, Otradov
 • 14.8. - soutěž v požárním útoku, Vortová 
 • 22.8. - soutěž v požárním útoku, Brčekoly
 • 29.8. - soutěž v požárním útoku, Štěpánov
 • 6.9. - soutěž v požárním útoku, Hlinsko - Memoriál Michal Denka 
 • 12.9. - účast na výročí SDH Blatno
 • 12.9. -  soutěž v požárním útoku, Rosice
 • 3.10. - účast na výročí SDH Košinov - „Sto let lípy“

Sportovně odborná činnost dětí

 • účast ve výtvarné soutěži
 • předávání cen za výtvarnou soutěž ve Slatinanech „Švýcárna“ - Fotografie ze slavnostního předání, naleznete zde: Výtvarná soutěž  - 2020

 Kulturní činnost

 • 8.2. - Hasičský ples, hrála kapela TRIK Chotěboř
 • 15.2. - Uzení - poděkování za práce na parketě v roce 2019
 • 27.6. - Pouťová taneční zábava, letní parket Chlum, hrála kapela TRAMPOTY Červené Pečky
 • 11.7. - Sraz "50" – večerní zábava Prizdiboys a Hnáty Tety Gertrůdy
 • Letní kino
  • 24.7. - „Ženy v běhu“
  • 31.7. - „Nabarvené ptáče“
  • 7.8. – „Poslední aristokratka“
 • 21.8. - Taneční zábava, hrála kapela HNÁTY TETY GERTRŮDY Žďár nad Sázavou
 • 13.9. - Dětský den

 Pracovní činnost 

 • únor, březen – úklid, oprava a malování horní místnosti ve školce, odklizení starého plotu kolem zámku
 • v letních měsících údržba parketu
 • na novém automobilu (FORD), byl proveden nástřik spodku a dutin (cca 5 ti za materiál)

Ostatní 

 • v prvním kvartálu 2020  byla zakoupena nová sportovní PS 12 od SDH Studnice
 • zakoupeny věci pro děti na dětské dny v hodnotě cca 5 tis.
 • zřizovatelem výjezdové jednotky pořízena pracovní obuv a pracovní oděv pro členy výjezdové jednotky

Zásahová jednotka SDH Chlum - JPO-V,  odpracovala v rámci pandemie Covid-19:

 • 84 hodin (286 km) v okresní nemocnici Chrudim (centrální sklad ochranných pomůcek)
 • 26 hodin (132 km) rozvoz dezinfekce (Chrudim-Hlinsko, Chlum)
 • 6,5 hodin (39 km) – dezinfekce autobusové zastávky Chlum

město Hlinsko zakoupilo nový automobil FORD Transit pro výjezdovou jednotku, který byl slavnostně předán 15.11.2020