Menu Zavřeno

Činnost SDH - 2016

VVH se uskutečnila 16.1.2016 od  1500.

Přítomno 35 členů SDH Chlum a 9 hostů. Výroční schůze se zúčastnil zástupce Okrskového sdružení, starosta okrsku Hlinsko Michal Preisler a velitel okrsku Hlinsko a člen  OSH Chrudim bratr Petr Stodola..  Dále členové ČHJ Hlinsko Ladislav Kadlec a Vladimír Komínek. Za město Hlinsko se zúčastnil starosta města,  pan Miroslav Krčil.

Sportovně odborná činnost dospělých

 • únor - účast na školení řidičů v rámci profesních průkazů
 • 6.6. - účast na okrskové soutěži v požárním sportu, která proběhla ve Studnicích a naše družstvo obsadilo 1 místo.
 • 25.6. -  účast na okresním kole v požárním sportu v Otradově    - tam naše družstvo skončilo druhé
 • září -  účast na hasičské soutěži v požárním útoku – Memoriál Michala Denka v Hlinsku

Sportovně odborná činnost  dětí

 • 19.3. - Hlinecké piškvorky – druhé místo
 • 23.4. - soutěž ve Skutči – z 33. družstev, 21. místo
 • 6-7.5. - dvoudenní soutěž v obci Sv. Jiří z 19. družstev,  15. místo
 • 22.5. - Lukavice, z 22. družstev, 14. Místo
 • 5.6. - soutěž v Hlinsku
 • 25.6. - soutěž v Poličce
 • 22.10. - závod v požární všestrannosti Blatno Cihelka

 Kulturní činnost

 • 27.3. - kulečníkový turnaj –Memoriál Pavla a Martina
 • 30.4. - pálení čarodějnic.
 • 3.7.  - Dětský den – Šipkovaná - 12 tematických stanovišť, v lese za rybníkem.
 • 23.10. - Drakiáda
 • 3.12. - rozsvícení Vánočního stromu

 Pracovní činnost

 • během roku bylo odpracováno několik brigád na hasičské zbrojnici, kde v části přístavek, byla položena dlažba a nainstalovány regály. V hlavní místnosti byla dokončena instalace pultu s umyvadlem.
 • v letním období proběhla rekonstrukce parketu, kterou zajištovala odborná firma z finančních zdrojů města Hlinska.
 • v souvislosti s touto rekonstrukcí bylo odpracováno několik desítek brigádnických hodin, přípravě staveniště, úklidu, atd.