Menu Zavřeno

Činnost SDH - 2015

VVH se uskutečnila 10.1.2015 od 1400.

 

Přítomno 32 členů SDH Chlum a 6 hostů. Výroční schůze se zúčastnil zástupce Okrskového sdružení, starosta okrsku Hlinsko  Michal Preisler. Dále členové SDH Stan Milan Bříza, Ladislav Zrzavý a Petr Ondráček. Za město Hlinsko se zúčastnil starosta města pan Miroslav Krčil.

 Sportovně odborná činnost

 • 17.2. - školení řidičů v rámci profesních průkazů
 • 26.4. - Okrsková soutěži v požárním sportu, která proběhla v Hlinsku -  Naše družstva obsadila 1. a 2. místo
 • 30.5. - Okresní kole v  požárním sportu v Otradově   - tam naše družstvo skončilo v poli poražených
 • 19.6. - Námětovém cvičení– dálková doprava vody. Voda byla dopravována z řeky Chrudimky z Dvořákova nábřeží  - přes hlinecké  náměstí směrem do místní části Lázně .
 • 6.9. -  Hlinsko-  soutěž v požárním útoku – Memoriál Michala Denka

Kulturní činnost

 • 5.4. - kulečníkový turnaj –Memoriál Pavla a Martina
 • 30.4. - pálení čarodějnic.
 • 6.6. - výlet ZOO Jihlava +  návštěva Vagonu v Polničce
 • 29.8. - Dětský den – Putovaní za dobrodružstvím, 12 stanovišť , malování na obličej, skákání v pytlích, zatloukání hřebíků, chůze po laně, požární běh na 20 m, atd.,
 • 5.9. - 900 let založení obce Řestoky
 • 13.9. - 140 let založení SDH Hlinsko
 • 18.10. -  Drakiáda (historicky první)
 • 31.10. - Chlumské posvícení

Pracovní činnost

 • květen - úklid v has zbrojnici
 • v letních měsících byla zajištěna výměna oken hasičské zbrojnice
 • během roku bylo odpracováno okolo 80 hodin na údržbě výstroje a výzbroje, z toho cca 55 hodin na opravě PS 12, kde nás trápilo zapalování a karburátor.
 • v době letních prázdnin byl prodán nákladní automobil AVIA – z  důvodu nákladného provozu a údržby, spojeno s každoroční STK, atd.