Menu Zavřeno

Činnost SDH - 2022

VVH se uskutečnila 29.1.2022 od 1800

Přítomno celkem 34  členů SDH Chlum z toho 27 dospělých a 3 hosté. Výroční schůze se zúčastnili zástupci Okrskového sdružení, velitel okrsku Hlinsko, bratr Petr Stodola a starosta okrsku Hlinsko, bratr Michal Preisler. Za město Hlinsko se zúčastnil starosta města, pan Miroslav Krčil.

Sportovně odborná činnost dospělých

 • 28.2. – 6.3. Organizace humanitární sbírky pro UK, hlavní organizátor Červený kříž a město Hlinsko. Odpracováno 39 hodin. Najeto 401 km (4x Chrudim, Hlinsko, atd.)  Sbírky na Chlumu se zúčastnilo 23 rodin.
 • 5.3. – Školení řidičů, bratr Marek
 • 22.3.Technická pomoc - převoz osob, Pardubice-Hlinsko (uprchlíci UK)
 • 13.4. ZÁSAH - Požár lesního porostu, Studnice (Hradiště), doplňování vody do CAS, rybník Chlum
 • 15.4. Technická pomoc - převoz osob, Pardubice-Hlinsko (uprchlíci UK)
 • 4.6. – Účast na oslavách 70 let SDH Košinov součástí bylo okrskové kolo v pož. sportu SDH Chlum obsadil 5 místo (4 místo v okrsku, čas 54,62)
 • 12.6. – Účast na oslavách 90 let SDH Nové Ransko
 • 25.6. – Účast na oslavách 120 let SDH Údavy
 • 10.9. – Účast na slavnostním otevření nové hasičárny ve Ždírci nad Doubravou

Sportovně odborná činnost družstva dětí

 • 28.2.  – Kreslení , hasičárna - výtvarná soutěž – téma – živelné katastrofy
 • 2.3.  – Trénink dětí, Piškvorky + nácvik divadla. (Divadlo se u příležitosti 630 let obce Chlum nakonec neuskutečnilo)
 • 26.3.  – Hlinecké Piškvorky
 • 6.5.  – Obec Kočí -Vyhlášení výtvarné soutěž, Bulenová Kateřina 1. místo

 Kulturní činnost

 • 12.3.  – Hasičský ples - KD Stan, hrála kapela Garde
 • 2.4. – Dětský karneval
 • 17.4.  – Turnaj v kulečníku – memoriál P a M
 • 30.4. – Pálení čarodějnic
 • 18.6. – 630 let – výročí obce Chlum
 • 2.7. – Pouťová taneční zábava, kapela FERNET (Světlá nad Sázavou)
 • 23.7. – Sraz „50“
 • 19.8. – Letní kino
 • 26.8. – Letní kino
 • 27.8. – Dětský den
 • 24.9. – Sraz harmonikářů
 • 13.10. – Drakiáda
 • 11.11. – Účast na shromáždění představitelů OSH Chrudim, konaného v Úhřeticích
 • 19.11. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, dětská výroba ozdob a svícnů - příprava jarmarku pod vedením M. Bulenové a Z. Štůlové.
 • 7.12. – Zpívaní koled pod vánočním stromem

 Pracovní činnost

 • během roku – průběžná údržba parketu (sečení trávy, úklid)
 • 16.10. – brigáda letní parket, řezání dřeva

Ostatní

 • V roce 2022 pořízeno plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500 (dotace Agrofert) a elektrocentrála HERON (dotace Pardubický kraj)