Menu Zavřeno

Činnost SDH - 2023

VVH se uskutečnila 14.1.2023 od 1700

Přítomno celkem 34 členů SDH Chlum (z toho 27 dospělých) a 9 hostů. Výroční schůze se zúčastnili zástupci Okrskového sdružení, bratr Jan Chmelař, velitel okrsku Hlinsko bratr Petr Stodola a starosta okrsku Hlinsko bratr Michal Preisler, starosta SDH Studnice bratr Ondřej Dopita, za SDH Vítanov se účastnil starosta sboru bratr Milan Štegner, a náměstek starosty Pavel Mikšovský, za město Hlinsko se zúčastnil starosta města, pan Miroslav Krčil se svojí chotí Miroslavou a radní města Hlinska a člen SDH Blatno bratr Milan Vaško.

Sportovně odborná činnost dospělých

 • 3.2.  –  VVH okrsku Hlinsko v budově hasičské zbrojnice  SDH Blatno
 • 17-18.2. – Školení velitelů, Chrudim - Křivský, Marek Bulena
 • 18.2.  – Školení řidičů - Marek
 • 25.2.  – zajištění dopravy – Ples SDH Stan
 • 14.4.  –  schůze okrsku Hlinsko v hasičárně Blatno příprava okrskového kola
 • 15.4.  – zajištění dopravy při Setkání zasloužilých hasičů okresu Chrudim v hasičárně SDH Blatno
 • 27.5.  –  okrsková soutěž – spojená s výročím založení  SDH Vítanou – 130. let
 • 24.6.  –  oslavy výročí založení   SDH Stan – 95. let
 • 28.7. – spoluúčast na pořádání noční soutěže v pož. útoku ve Studnicích, která proběhla v rámci „Summer night CUP“
 • 20.10. – účast na Vyhlášení výsledků soutěže „ Liga okresu Chrudim“ a „Summer night CUP“ v požárním útoku konané v MFC   Hlinsko
 • 3.11.  –  schůze okrsku Hlinsko v hasičárně v Hlinsku – příprava VVH

Sportovně odborná činnost družstva dětí

 • kreslení, hasičárna - výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí
 • výroba ozdob a svícnů na vánoční jarmark
 • nácvik písní pro slavnostní rozsvěcení vánočního stromku a zpívání koled pod vánočním stromem.

Pozn: činnost výtvarného kroužku zajišťují  Zdeňka Štůlová a Martina Bulenová, nácvik písní vedl Jan Štůla.

 Kulturní činnost

 • 18.2. – Dětský karneval
 • 4.3.  – Hasičský ples - KD Stan, hrála kapela Garde
 • 9.4.  – Turnaj v kulečníku – memoriál Pavla a Martina
 • 30.4. – Pálení čarodějnic
 • 26.5. – Vyhlášení výtvarné soutěže - Seč
 • 27.5. – Dětský výlet – Mirákulum
 • 29.5. – Dětský výlet – Studnická skála
 • 1.7. – Pouťová taneční zábava - Country, hrála kapela FERNET - Světlá nad Sázavou
 • 15.7. –  Sraz motocyklů o obsahu 50 ccm
 • 26.8. –  Dětský den - rozloučení s prázdninami
 • 2.9. –   Sraz harmonikářů
 • 25.11. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
 • 13.12. – Zpívaní koled pod vánočním stromem

Pracovní činnost

 • během roku průběžná údržba parketu (sečení trávy, úklid)
 • 6. září - proběhlo vyklizení letního parketu, jako příprava pro stavební firmu.

Ostatní

 • 16.11.2023 v Ústí nad Orlicí ve firmě Velebný & Fam, proběhlo slavnostní předání vyšívaného praporu SDH Chlum. Prapor byl pořízen za podpory nadace AGROFETR, nadace Přibyslav, Pardubického kraje a Města Hlinska.